Search form

ฮีบรู 10:36

36ต้าน​ตังหลาย​ต้อง​อดทน เปื้อ​ว่า​เมื่อ​ต้าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​แล้ว ต้าน​จะ​ได้​ฮับ​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้