Search form

ฮีบรู 10:8

8พระองค์​ตั้ง​เก๊า​อู้​ว่า “พระองค์​บ่ต้องก๋าน​สัตว์​ปู่จา เครื่อง​ปู่จา สัตว์​ตี้​เผา​ปู่จา กับ​เครื่อง​ปู่จา​ล้าง​บาป พระองค์​บ่ได้​ปอใจ๋​ใน​สิ่ง​หมู่​นี้” (​เถิงแม้​ว่า​บท​บัญญัติ​สั่ง​หื้อ​เยียะ​จาอั้น​ก็​ต๋าม​)