Search form

ฮีบรู 10:9

9พระองค์​อู้​แหม​ว่า “ข้า​พระองค์​อยู่​ตี้​นี้ ข้า​พระองค์​มา​เปื้อ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์” พระเจ้า​ก็​เลย​ยกเลิก​ระบบ​เก่า​ตี้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​เหีย เปื้อ​ตั้ง​ระบบ​ใหม่​ตี้​ถวาย​พระคริสต์​ขึ้น​แตน