Search form

ฮีบรู 11

ความ​เจื้อ​วางใจ๋

1ความ​เจื้อ​คือ​ความ​แน่ใจ๋​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​หวัง​ไว้ เป๋น​ความ​มั่นใจ๋​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​ผ่อ​บ่หัน 2ย้อน​ความ​เจื้อ คน​สมัย​ก่อน​จึง​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า

3ย้อน​ความ​เจื้อ เฮา​จึง​เข้าใจ๋​ว่า​พระเจ้า​สร้าง​จักรวาล​ขึ้น​มา​โดย​ถ้อยกำ​ของ​พระองค์ จาอั้น​สิ่ง​ตี้​คน​เฮา​หัน​ได้​ก็​เกิด​จาก​สิ่ง​ตี้​คน​เฮา​ผ่อ​บ่หัน

4ย้อน​ความ​เจื้อ อาแบล​ได้​เอา​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​ดี​เหลือ​ของ​คาอิน​มา​ถวาย​พระเจ้า ย้อน​ความ​เจื้อ อาแบล​จึง​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม โดย​ตี้​พระองค์​ยอมฮับ​ของ​ถวาย​ของ​เขา ย้อน​ความ​เจื้อ เถิงแม้​ว่า​อาแบล​ต๋าย​แล้ว​แต่​เรื่อง​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​ก็​ยัง​สอน​ใจ๋​เฮา​อยู่ 5ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​เอโนค พระเจ้า​จึง​ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​สวรรค์ เขา​จึง​บ่ต้อง​ต๋าย บ่มี​ใผ​ปะ​เขา​แหม​ย้อน​พระเจ้า​ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​แล้ว ก่อน​ตี้​พระองค์​จะ​ฮับ​เขา​ขึ้น​ไป​นั้น เขา​ได้ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 6ถ้า​คน​ใด​บ่มี​ความ​เจื้อ​ก็​เป๋น​ไป​บ่ได้​ตี้​พระเจ้า​จะ​เปิงใจ๋​เขา ย้อน​ว่า​คน​ตี้​มา​หา​พระเจ้า​ต้อง​เจื้อ​ว่า​พระเจ้า​มี​แต๊ กับ​พระองค์​จะ​หื้อ​รางวัล​แก่​คน​หมู่​นั้น​ตี้​เซาะ​หา​พระองค์ 7ย้อน​ความ​เจื้อ เมื่อ​โนอาห์​ได้ฮับ​กำเตื๋อน​จาก​พระเจ้า​เถิง​เรื่อง​ใน​ปายหน้า​ตี้​ยัง​ผ่อ​บ่หัน​เตื้อ โนอาห์​ก็​เจื้อฟัง​กำเตื๋อน​นั้น แล้ว​เขา​ก็​ได้​แป๋ง​เฮือ​ลำ​ใหญ่​เปื้อ​จ้วย​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​เขา​หื้อ​รอด​ต๋าย ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​เขา เขา​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​โลก​นี้​ผิด​บาป กับ​เขา​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ

8ย้อน​ความ​เจื้อ เมื่อ​อับราฮัม​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮ้อง​จาก​พระเจ้า​หื้อ​ไป​อยู่​ตี้​ตี้​พระองค์​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ ต้าน​ก็​เจื้อฟัง แล้ว​ออก​เตียวตาง​ไป​โดย​บ่ฮู้​ว่า​จะ​ไป​ตี้​ไหน​ตัง​ใด 9ย้อน​ความ​เจื้อ​ต้าน​ได้​เข้า​ไป​อยู่​อาศัย​ใน​แผ่นดิน​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ กับ​อยู่​อย่าง​คน​ต่างด้าว ต้าน​อาศัย​อยู่​ใน​เต็นท์​เหมือน​กั๋น​กับ​อิสอัค​กับ​ยาโคบ เซิ่ง​ได้ฮับ​พระสัญญา​เดียว​กั๋น​จาก​พระเจ้า 10ตี้​ต้าน​เยียะ​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​รอถ้า​เมือง​ตี้​ตั้ง​อยู่​บน​ฐาน​ตี้​มั่นคง เซิ่ง​เป๋น​เมือง​ตี้​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ออกแบบ​กับ​แป๋ง​ขึ้น

11ย้อน​ความ​เจื้อ เถิง​แม้​ว่า​อับราฮัม​เฒ่า​แล้ว กับ​ซาราห์​เมีย​ของ​ต้าน​ก็​เป๋น​หมัน​ตวย อับราฮัม​ก็​สามารถ​มี​ลูก​ได้​ย้อน​ว่า​ต้าน​เจื้อ​ว่า​พระเจ้า​จะ​ฮักษา​พระสัญญา​ของ​พระองค์ 12ย้อน​จาอั้น​ป้อจาย​คน​นี้​ตี้​เฒ่า​จ๋น​ใก้​จะ​ต๋าย​ก็​ยัง​เกิด​ลูก​หลาน​สืบ​เจื๊อสาย​จ๋ำนวน​นัก​เหมือน​ดาว​บน​ต๊องฟ้า กับ​เหมือน​เม็ด​ทราย​จ๋ำนวน​นับ​จ๋น​บ่ได้​ตี้​บน​ฝั่ง​ทะเล

13คน​หมู่​นี้​ต๋าย​ไป​โดย​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​อยู่ หมู่​เขา​บ่ได้​ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ แต่​ก็​เหมือน​ได้​หัน​อยู่​ไก๋ๆ กับ​เกียม​ตั๋ว​จะ​ฮับ​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี​เต้าอั้น หมู่​เขา​ยอม​ฮับ​ว่า​เป๋น​ก้า​คน​แปลกหน้า​กับ​เป๋น​คน​ต่างด้าว​ใน​โลก​นี้ 14คน​ตี้​อู้​จาอี้​ส่อ​หื้อ​หัน​ว่า​ก่ำลัง​ผ่อ​หา​บ้าน​เมือง​ตี้​จะ​ได้​เป๋น​ของ​ตั๋ว​เก่า 15ถ้า​หมู่​เขา​กึ๊ด​เถิง​บ้าน​เมือง​เก่า​ตี้​จาก​มา หมู่​เขา​จะ​ปิ๊ก​ไป​เหีย​ก็​ได้ 16แต่​หมู่​เขา​ใค่​ได้​บ้าน​เมือง​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น คือ​เมือง​สวรรค์ ย้อนจาอั้น​พระเจ้า​จึง​บ่อาย​ตี้​หมู่​เขา​ฮ้อง​พระองค์​ว่า​เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา ย้อน​พระองค์​เกียม​เมือง​นึ่ง​ไว้​หื้อ​หมู่​เขา​แล้ว

17ย้อน​ความ​เจื้อ เมื่อ​พระเจ้า​ทดสอบ​อับราฮัม ต้าน​ก็​ได้​เอา​อิสอัค​มา​ถวาย​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา ต้าน​เป๋น​ผู้​ตี้​ได้​ฮับ​พระสัญญา​จาก​พระเจ้า​เกี่ยวกับ​ลูก​คน​นี้ แต่​ก็​พร้อม​ตี้​จะ​ถวาย​ลูก​คน​เดียว​ของ​ตั๋ว​เก่า 18เถิง​แม้​ว่า​พระเจ้า​ได้​อู้​ว่า “ลูก​หลาน​ของ​อิสอัค​เต้าอั้น จะ​นับ​ว่า​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​เจ้า” 19อับราฮัม​เจื้อ​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​คน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ได้ ก็​ถือ​ได้​ว่า​ต้าน​ได้​อิสอัค​คืน​มา​จาก​ความ​ต๋าย

20ย้อน​ความ​เจื้อ​อิสอัค​ปั๋น​ปอน​ยาโคบ​กับ​เอซาว​สำหรับ​จีวิต​ปายหน้า​ของ​หมู่​เขา

21ย้อน​ความ​เจื้อ ต๋อน​ตี้​ยาโคบ​ก่ำลัง​จะ​ต๋าย ต้าน​ได้​ปั๋น​ปอน​ลูกๆ แต่​ละ​คน​ของ​โยเซฟ กับ​ต้าน​ได้​ก้ม​นมัสก๋าน​พระเจ้า​โดย​มี​ไม้เต๊า​ยัน​ตั๋ว​ไว้

22ย้อน​ความ​เจื้อ ต๋อน​ตี้​โยเซฟ​ใก้​จะ​ต๋าย ต้าน​ได้​อู้​เถิง​ก๋าน​ตี้​จาว​อิสราเอล​จะ​อพยพ​ออก​จาก​ประเทศ​อียิปต์ กับ​ได้​สั่ง​หื้อ​จัดก๋าน​เรื่อง​ก๋าน​ฝัง​กระดูก​ของ​ต้าน

23ย้อน​ความ​เจื้อ หลัง​จาก​โมเสส​เกิด ป้อ​แม่​ได้​ซ่อน​ต้าน​ไว้​เถิง​สาม​เดือน ป้อ​แม่​ของ​โมเสส​บ่กั๋ว​กำสั่ง​ของ​กษัตริย์​เลย ย้อน​ตึง​สอง​หัน​ว่า​โมเสส​น่า​ฮัก​บ่เหมือน​หละอ่อน​คน​อื่น

24ย้อน​ความ​เจื้อ​เมื่อ​โมเสส​เป๋น​คน​ใหญ่​ขึ้น​แล้ว ต้าน​บ่ยอม​หื้อ​ใผ​ฮ้อง​ต้าน​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​ลูก​สาว​ฟาโรห์ 25ต้าน​เลือก​ตี้​จะ​ถูก​ข่มเหง​ฮ่วม​กับ​คน​ของ​พระเจ้า แตน​ตี้​จะ​เยียะ​บาป​แล้ว​มี​ความ​สุข​สบาย​สัก​บึด​สัก​เมื่อ 26ต้าน​ถือ​ว่า​ก๋าน​ยอม​ถูก​ดูถูก​ดู​แควน​เปื้อ​พระคริสต์​ยัง​มี​ก้า​นัก​เหลือ​สมบัติ​ต่างๆ ของ​ประเทศ​อียิปต์ ย้อน​ต้าน​ผ่อ​ไป​ตังหน้า​เถิง​รางวัล​ตี้​จะ​ได้​ฮับ 27ย้อน​ความ​เจื้อ​ต้าน​ออก​จาก​ประเทศ​อียิปต์​อย่าง​บ่กั๋ว​ก๋าน​โขด​ของ​กษัตริย์ ต้าน​ตั้งใจ๋​แน่วแน่ อย่าง​กับ​ได้​หัน​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ผ่อ​หัน​บ่ได้ 28ย้อน​ความ​เจื้อ ต้าน​ได้​ตั้ง​มื้อ​ปัสกา​กับ​สั่ง​หื้อ​พรม​เลือด​ตี้​ขอบ​ปะตู๋ เปื้อ​ทูต​แห่ง​ความ​ต๋าย​ตี้​พระเจ้า​ส่ง​มา จะ​บ่ฆ่า​ลูก​ป้อจาย​คน​เก๊า​ของ​จาว​อิสราเอล

29ย้อน​ความ​เจื้อ จาว​อิสราเอล​คน​ของ​พระเจ้า​เตียว​ข้าม​ทะเล​แดง​เหมือน​เตียว​บน​ปื๊น​ดิน​แห้ง แต่​เมื่อ​จาว​อียิปต์​ฮิ​จะ​ข้าม​พ่อง หมู่​เขา​ก็​จ๋ม​น้ำ​ต๋าย​กั๋น​หมด

30ย้อน​ความ​เจื้อ จาว​อิสราเอล​เตียว​แวด​เมือง​เยรีโค​ได้​เจ็ด​วัน เยียะ​หื้อ​ก่ำแปง​หล้ม​ลง​มา 31ย้อน​ความ​เจื้อ แม่ญิง​ขายตั๋ว​จื้อ​ราหับ​ได้​ต้อนฮับ​คน​สอดแนม​ไว้ เยียะ​หื้อ​นาง​บ่ได้​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​ฮ่วม​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​บ่เจื้อฟัง​พระเจ้า

32แล้ว​จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ยก​ตั๋วอย่าง​แหม​กา ข้าพเจ้า​บ่มี​เวลา​ปอ​ตี้​จะ​อู้​เถิง​เรื่อง​ของ​กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามูเอล กับ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตังหลาย 33ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​คน​หมู่​นี้ เขา​ได้​ฮบ​จ๋น​มี​ชัย​เหนือ​ประเทศ​ต่างๆ ได้​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง ได้​ฮับ​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้ ได้​ปิด​ปาก​สิงโต 34ได้​ดับ​ไฟ​แฮง​ตี้​ก่ำลัง​ไหม้ กับ​ได้​รอด​ต๋าย​จาก​คม​ดาบ เขา​เกย​เป๋น​คน​อ่อนแอ แต่​ก๋าย​เป๋น​คน​มี​ก๋ำลัง​นัก​ใน​สงคราม กับ​มี​ชัย​เหนือ​ก๋องทัพ​ต่างจ้าด

35ย้อน​ความ​เจื้อ หมู่​แม่ญิง​ได้​ฮับ​ญาติ​ปี้น้อง​ของ​นาง​คืน​มา​จาก​ความ​ต๋าย บาง​คน​ถูก​ทรมาน​จ๋น​ต๋าย แต่​ก็​บ่ยอมฮับ​ก๋าน​ป่อย​หื้อ​มี​อิสระ เปื้อ​จะ​ได้​ฮับ​จีวิต​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น​เมื่อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 36บาง​คน​โดน​ดู​ถูก​ดู​แควน​กับ​ถูก​เฆี่ยน แล้ว​บาง​คน​ก็​ถูก​ล่าม​เจื้อก​เหล็ก​กับ​ถูก​ขัง​คอก 37บาง​คน​ถูก​บ่าหิน​ตุ๊บ​จ๋น​ต๋าย บาง​คน​ถูก​เล่ย​จ๋น​ตั๋ว​ปุด​เกิ่ง บาง​คน​ถูก​ดาบ​ฟัน​ต๋าย บาง​คน​ห่ม​หนัง​แป๊ะ​หนัง​แกะ บ่ได้​อยู่​เป๋น​หลัก​เป๋น​แหล่ง ตุ๊ก​จ๋น​หมด​เนื้อ​หมด​ตั๋ว โดน​ค่ำ​กับ​ถูก​เยียะ​ฮ้าย 38โลก​นี้​ก็​บ่ดี​ปอ​สำหรับ​คน​หมู่​นี้​เลย หมู่​เขา​อยู่​บ่เป๋น​หลัก​เป๋น​แหล่ง อาศัย​อยู่​ต๋าม​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​กับ​บน​ดอย อยู่​ใน​ถ้ำ กับ​เซาะ​โหม้ง​อยู่​พ่อง

39คน​หมู่​นี้​กู้​คน​พระเจ้า​ยกย่อง​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา แต่​ก็​ยัง​บ่มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​เขา​ได้​ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้ 40พระเจ้า​เกียม​สิ่ง​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น​ไว้​หื้อ​เฮา เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​ได้​สมบูรณ์​แบบ​ฮ่วม​กับ​หมู่​เฮา