Search form

ฮีบรู 11:10

10ตี้​ต้าน​เยียะ​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​ต้าน​ก่ำลัง​รอถ้า​เมือง​ตี้​ตั้ง​อยู่​บน​ฐาน​ตี้​มั่นคง เซิ่ง​เป๋น​เมือง​ตี้​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ออกแบบ​กับ​แป๋ง​ขึ้น