Search form

ฮีบรู 11:13

13คน​หมู่​นี้​ต๋าย​ไป​โดย​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​อยู่ หมู่​เขา​บ่ได้​ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ แต่​ก็​เหมือน​ได้​หัน​อยู่​ไก๋ๆ กับ​เกียม​ตั๋ว​จะ​ฮับ​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี​เต้าอั้น หมู่​เขา​ยอม​ฮับ​ว่า​เป๋น​ก้า​คน​แปลกหน้า​กับ​เป๋น​คน​ต่างด้าว​ใน​โลก​นี้