Search form

ฮีบรู 11:16

16แต่​หมู่​เขา​ใค่​ได้​บ้าน​เมือง​ตี้​ดี​เหลือ​นั้น คือ​เมือง​สวรรค์ ย้อนจาอั้น​พระเจ้า​จึง​บ่อาย​ตี้​หมู่​เขา​ฮ้อง​พระองค์​ว่า​เป๋น​พระเจ้า​ของ​หมู่​เขา ย้อน​พระองค์​เกียม​เมือง​นึ่ง​ไว้​หื้อ​หมู่​เขา​แล้ว