Search form

ฮีบรู 11:17

17ย้อน​ความ​เจื้อ เมื่อ​พระเจ้า​ทดสอบ​อับราฮัม ต้าน​ก็​ได้​เอา​อิสอัค​มา​ถวาย​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา ต้าน​เป๋น​ผู้​ตี้​ได้​ฮับ​พระสัญญา​จาก​พระเจ้า​เกี่ยวกับ​ลูก​คน​นี้ แต่​ก็​พร้อม​ตี้​จะ​ถวาย​ลูก​คน​เดียว​ของ​ตั๋ว​เก่า