Search form

ฮีบรู 11:21

21ย้อน​ความ​เจื้อ ต๋อน​ตี้​ยาโคบ​ก่ำลัง​จะ​ต๋าย ต้าน​ได้​ปั๋น​ปอน​ลูกๆ แต่​ละ​คน​ของ​โยเซฟ กับ​ต้าน​ได้​ก้ม​นมัสก๋าน​พระเจ้า​โดย​มี​ไม้เต๊า​ยัน​ตั๋ว​ไว้