Search form

ฮีบรู 11:22

22ย้อน​ความ​เจื้อ ต๋อน​ตี้​โยเซฟ​ใก้​จะ​ต๋าย ต้าน​ได้​อู้​เถิง​ก๋าน​ตี้​จาว​อิสราเอล​จะ​อพยพ​ออก​จาก​ประเทศ​อียิปต์ กับ​ได้​สั่ง​หื้อ​จัดก๋าน​เรื่อง​ก๋าน​ฝัง​กระดูก​ของ​ต้าน