Search form

ฮีบรู 11:28

28ย้อน​ความ​เจื้อ ต้าน​ได้​ตั้ง​มื้อ​ปัสกา​กับ​สั่ง​หื้อ​พรม​เลือด​ตี้​ขอบ​ปะตู๋ เปื้อ​ทูต​แห่ง​ความ​ต๋าย​ตี้​พระเจ้า​ส่ง​มา จะ​บ่ฆ่า​ลูก​ป้อจาย​คน​เก๊า​ของ​จาว​อิสราเอล