Search form

ฮีบรู 11:29

29ย้อน​ความ​เจื้อ จาว​อิสราเอล​คน​ของ​พระเจ้า​เตียว​ข้าม​ทะเล​แดง​เหมือน​เตียว​บน​ปื๊น​ดิน​แห้ง แต่​เมื่อ​จาว​อียิปต์​ฮิ​จะ​ข้าม​พ่อง หมู่​เขา​ก็​จ๋ม​น้ำ​ต๋าย​กั๋น​หมด