Search form

ฮีบรู 11:31

31ย้อน​ความ​เจื้อ แม่ญิง​ขายตั๋ว​จื้อ​ราหับ​ได้​ต้อนฮับ​คน​สอดแนม​ไว้ เยียะ​หื้อ​นาง​บ่ได้​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​ฮ่วม​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​บ่เจื้อฟัง​พระเจ้า