Search form

ฮีบรู 11:38

38โลก​นี้​ก็​บ่ดี​ปอ​สำหรับ​คน​หมู่​นี้​เลย หมู่​เขา​อยู่​บ่เป๋น​หลัก​เป๋น​แหล่ง อาศัย​อยู่​ต๋าม​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​กับ​บน​ดอย อยู่​ใน​ถ้ำ กับ​เซาะ​โหม้ง​อยู่​พ่อง