Search form

ฮีบรู 11:39

39คน​หมู่​นี้​กู้​คน​พระเจ้า​ยกย่อง​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา แต่​ก็​ยัง​บ่มี​ใผ​คน​ใด​ใน​หมู่​เขา​ได้​ฮับ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ไว้