Search form

ฮีบรู 11:7

7ย้อน​ความ​เจื้อ เมื่อ​โนอาห์​ได้ฮับ​กำเตื๋อน​จาก​พระเจ้า​เถิง​เรื่อง​ใน​ปายหน้า​ตี้​ยัง​ผ่อ​บ่หัน​เตื้อ โนอาห์​ก็​เจื้อฟัง​กำเตื๋อน​นั้น แล้ว​เขา​ก็​ได้​แป๋ง​เฮือ​ลำ​ใหญ่​เปื้อ​จ้วย​คน​ใน​ครอบครัว​ของ​เขา​หื้อ​รอด​ต๋าย ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​เขา เขา​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​โลก​นี้​ผิด​บาป กับ​เขา​ได้​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ