Search form

ฮีบรู 11:8

8ย้อน​ความ​เจื้อ เมื่อ​อับราฮัม​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮ้อง​จาก​พระเจ้า​หื้อ​ไป​อยู่​ตี้​ตี้​พระองค์​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ ต้าน​ก็​เจื้อฟัง แล้ว​ออก​เตียวตาง​ไป​โดย​บ่ฮู้​ว่า​จะ​ไป​ตี้​ไหน​ตัง​ใด