Search form

ฮีบรู 11:9

9ย้อน​ความ​เจื้อ​ต้าน​ได้​เข้า​ไป​อยู่​อาศัย​ใน​แผ่นดิน​ตี้​พระเจ้า​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ กับ​อยู่​อย่าง​คน​ต่างด้าว ต้าน​อาศัย​อยู่​ใน​เต็นท์​เหมือน​กั๋น​กับ​อิสอัค​กับ​ยาโคบ เซิ่ง​ได้ฮับ​พระสัญญา​เดียว​กั๋น​จาก​พระเจ้า