Search form

ฮีบรู 12

ก๋าน​ตี๋สอน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

1ย้อน​จาอั้น เมื่อ​เฮา​มี​พยาน​จ๋ำนวน​นัก​อยู่​แวด​หัว​แวด​เก้า​เฮา​จาอี้​แล้ว ก็​หื้อ​เฮา​ละ​ขว้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ขวาง​เฮา กับ​บาป​ตี้​เกาะ​ติด​เฮา​เหีย หื้อ​เฮา​อดทน​แข่ง​ล่น​ไป​ต๋าม​ตาง​ตี้​อยู่​ตัง​หน้า​เฮา 2หื้อ​ตั้ง​ต๋า​ผ่อ​ไป​ตี้​พระเยซู​ผู้​นำ​ตาง​ความ​เจื้อ​กับ​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​นั้น​สมบูรณ์ พระองค์​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​บน​ไม้​ก๋าง​เขน เปื้อ​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์ โดย​บ่กึ๊ด​ว่า​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เป๋น​สิ่ง​น่า​อาย แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​พระองค์​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​แล้ว 3หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​กึ๊ด​เถิง​พระองค์​ผู้​ตี้​ได้​อดทน​ต่อ​ก๋าน​ต่อต้าน​อย่าง​หนัก​จาอี้​จาก​คน​บาป เปื้อ​ว่า​ต้าน​จะ​บ่อิด​อก​อ่อน​ใจ๋​กับ​หมด​ก่ำลัง​ใจ๋

4ใน​เรื่อง​ก๋าน​ต่อสู้​กับ​บาป ต้าน​ยัง​บ่ได้​ต่อสู้​จ๋น​เถิง​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​เลย 5ต้าน​ลืม​ถ้อย​กำ​ตี้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​แล้ว​กา ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​ต้าน​ใน​ฐานะ​ตี้​ต้าน​เป๋น​ลูก​ว่า

“ลูก​เหย หื้อ​เอาใจ๋​ใส่​ก๋าน​ตี๋สอน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

บ่ดี​ท้อใจ๋​เมื่อ​พระองค์​ตักเตื๋อน​ต้าน

6ย้อน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตี๋สอน​คน​ตี้​พระองค์​ฮัก

กับ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​พระองค์​ฮับ​เป๋น​ลูก”

7หื้อ​ทน​ต่อ​ความ​ตุ๊ก​ถือ​ว่า​เป๋น​ก๋าน​ตี๋สอน พระเจ้า​เยียะ​กับ​ต้าน​เหมือน​ต้าน​เป๋น​ลูก ย้อน​ว่า​มี​ลูก​คน​ใด​พ่อง​ตี้​ป้อ​บ่เกย​ตี๋สอน 8ถ้า​ต้าน​บ่ถูก​ตี๋สอน​เหมือน​กับ​ตี้​ลูกๆ ของ​พระองค์​กู้​คน​ได้​ฮับ ต้าน​ก็​บ่ใจ้​ลูก​แต๊ แต่​เป๋น​ลูก​เลี้ยง 9แหม​อย่าง​นึ่ง​เฮา​ตังหลาย​มี​ป้อ​ตี้​เป๋น​คน​ตี้​กอย​ตี๋สอน​เฮา กับ​เฮา​ตังหลาย​ก็​ยัง​นับถือ​ป้อ​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​ตังหลาย​บ่ดี​ตี้​จะ​เจื้อฟัง​พระบิดา​ใน​สวรรค์​ของ​เฮา​นัก​เหลือ​นั้น เปื้อ​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กา 10ป้อ​ของ​เฮา​ใน​โลก​นี้ ตี๋สอน​เฮา​ต๋าม​ตี้​เขา​หัน​ว่า​เปิง​สัก​หว่าง​นึ่ง แต่​พระเจ้า​ตี๋สอน​เฮา​เปื้อ​ประโยชน์​ของ​เฮา เปื้อ​เฮา​จะ​บริสุทธิ์​หมดใส​เหมือน​พระองค์ 11ต๋อน​ถูก​ตี๋สอน​นั้น​เฮา​บ่ม่วน​สัก​หน้อย มี​แต่​ก๋าน​เจ็บ​ปวด แต่​หลัง​จาก​ตี้​เฮา​ได้ฮับ​ก๋าน​เฝิ็ก​ฝน​จาก​ก๋าน​ตี๋สอน​นั้น ผล​ก็​คือ​มี​สันติสุข​กับ​มี​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม

12ย้อน​จาอั้น​จง​เยียะ​หื้อ​แขน​ตี้​เมื่อย​กับ​หัวเข่า​ตี้​อ่อน​มี​ก่ำลัง​ขึ้น 13หื้อ​เตียว​บน​ตาง​ตี้​ถูกต้อง เปื้อ​ขา​ตี้​เป๋น​ง่อย​นั้น​จะ​บ่เป๋น​นัก​ขึ้น แต่​จะ​หาย​เป๋น​ปกติ

หื้อ​หละวัง​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต

14หื้อ​พยายาม​อยู่​ฮ่วม​กับ​คน​ตังหลาย​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์ ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​มี​จีวิต​ตี้​บ่บริสุทธิ์​ก็​จะ​บ่หัน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เลย 15หละวัง​หื้อ​ดี บ่ดี​หื้อ​ใผ​คน​ใด​บิ่นหลังต๋ำ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า บ่ดี​หื้อ​ฮาก​ตี้​ขม​งอก​ขึ้น​มา​เยียะ​หื้อ​คน​อื่น​เดือดฮ้อน​กับ​เยียะ​หื้อ​แหม​หลาย​คน​เป๋น​มลทิน 16บ่ดี​หื้อ​ใผ​คน​ใด​เยียะ​ผิด​ตาง​เพศ กาว่า​เป๋น​คน​บ่นับถือ​พระเจ้า​เหมือน​เอซาว​ผู้​ตี้​เอา​สิทธิ์​ลูก​คน​เก๊า​แลก​กับ​ของกิ๋น​คาบ​เดียว 17ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​เมื่อ​ลูน​เอซาว​ต้องก๋าน​ฮับ​ปอน​จาก​ป้อ แต่​ป้อ​ก็​บ่ยอม​หื้อ เอซาว​ก็​บ่ฮู้​จะ​แก้ไข​สิ่ง​ตี้​เขา​ได้​เยียะ​ไป​แล้ว​จาใด เถิง​แม้​ว่า​เขา​ได้​ไห้​อ้อนวอน​ขอ​แล้ว​ก็​ต๋าม

18หมู่​ต้าน​บ่ได้​มา​แผว​ดอย​ตี้​หยุบ​ได้​เหมือน​ตี้​จาว​อิสราเอล​ปะ​ตี้​ดอย​ซีนาย ตี้​มี​ไฟ​ไหม้ ตี้​มืด​ตึ๊ก ตี้​มืด​มน กับ​ตี้​ลม​ปั๊ด​แฮง 19ตี้​มี​เสียง​แก​ดัง​กับ​มี​เสียง​อู้​ของ​พระเจ้า ตี้​คน​ตังหลาย​ได้​ยิน​แล้ว​ก็​ปา​กั๋น​อ้อนวอน​หื้อ​ย้าง​อู้ 20ย้อน​หมู่​เขา​ทน​ฟัง​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า​บ่ได้​ตี้​ว่า “แม้​แต่​สัตว์​ตี้​จิ​ดอย​นี้​จะ​ต้อง​ถูก​เอา​บ่าหิน​ขว้าง​จ๋น​ต๋าย” 21สิ่ง​ตี้​หัน​นั้น​น่า​กั๋ว​ขนาด โมเสส​เถิง​กับ​อู้​ว่า “ข้าพเจ้า​กั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น”

22แต่​ต้าน​ตังหลาย​ได้​มา​แผว​ดอย​ศิโยน มา​แผว​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตี้​อยู่​ใน​สวรรค์ เป๋น​เมือง​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​จีวิต​อยู่ กับ​เป๋น​ตี้​ตี้​หมู่​ทูตสวรรค์​จ๋ำนวน​นัก​เป๋น​หมื่นๆ จุมนุม​กั๋น​อย่าง​จื้นจมยินดี 23ต้าน​ได้​มา​แผว​ตี้​จุมนุม​ของ​หมู่​ตี้​เป๋น​ลูก​คน​เก๊า​ผู้​ตี้​มี​จื้อ​จด​ไว้​แล้ว​ใน​สวรรค์ ต้าน​ได้​มา​แผว​พระเจ้า ผู้​ตัดสิน​กู้​คน ต้าน​ได้​มา​แผว​วิญญาณ​ของ​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​สมบูรณ์​แบบ​แล้ว 24ต้าน​ได้​มา​แผว​พระเยซู​ผู้​เป๋น​คน​ก๋าง​หละหว่าง​พันธสัญญา​ใหม่ กับ​มา​แผว​เลือด​ตี้​พรม​แล้ว เป๋น​เลือด​ตี้​แสดง​เถิง​สิ่ง​ตี้​ดี​เหลือ​เลือด​ของ​อาแบล

25หื้อ​ฟัง​พระองค์​อู้​หื้อ​ดี ถ้า​คน​หมู่​นั้น​ตี้​บ่ได้​ยอม​ฟัง​กำเตื๋อน​ของ​พระองค์​ใน​โลก​นี้ ยัง​หนี​ก๋าน​ลงโต้ษ​บ่ป๊น แล้ว​เฮา​ตี้​บิ่นหลังต๋ำ​พระองค์​ตี้​เตื๋อน​เฮา​จาก​สวรรค์ จะ​หนี​ป๊น​กา 26ใน​ต๋อน​นั้น​เสียง​ของ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​โลก​สนั่น​ปั่น​ปื๊น แต่​ต๋อน​นี้​พระองค์​สัญญา​ว่า “แหม​เตื้อ​นึ่ง​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ตึง​โลก ตึง​สวรรค์​สนั่น​หวั่นไหว​ไป​ตวย​กั๋น” 27กำ​ว่า “แหม​เตื้อ​นึ่ง” หมาย​ความ​ว่า​สิ่ง​ตี้​ถูก​สร้าง​มา​ตึงหมด​จะ​ถูก​สั่นไหว แล้ว​สิ่ง​ตี้​สั่น​ไหว​ได้​นั้น​จะ​ถูก​เอา​ออก​ไป เปื้อ​จะ​เหลือ​แต่​สิ่ง​ตี้​มั่นคง​บ่สั่นไหว

28ย้อน​จาอั้น​เมื่อ​เฮา​ก่ำลัง​ได้ฮับ​แผ่นดิน​ตี้​บ่สั่น​ไหว ก็​หื้อ​เฮา​ขอบพระคุณ​กับ​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ใน​แบบ​ตี้​พระองค์​เปิงใจ๋ โดย​ความ​เคารพ​กับ​ยำเก๋ง 29ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ของ​เฮา​นั้น​เป๋น​เหมือน​ไฟ​ตี้​เผา​ทำลาย​กู้​อย่าง