Search form

ฮีบรู 12:1

ก๋าน​ตี๋สอน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

1ย้อน​จาอั้น เมื่อ​เฮา​มี​พยาน​จ๋ำนวน​นัก​อยู่​แวด​หัว​แวด​เก้า​เฮา​จาอี้​แล้ว ก็​หื้อ​เฮา​ละ​ขว้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ขวาง​เฮา กับ​บาป​ตี้​เกาะ​ติด​เฮา​เหีย หื้อ​เฮา​อดทน​แข่ง​ล่น​ไป​ต๋าม​ตาง​ตี้​อยู่​ตัง​หน้า​เฮา