Search form

ฮีบรู 12:14

หื้อ​หละวัง​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต

14หื้อ​พยายาม​อยู่​ฮ่วม​กับ​คน​ตังหลาย​อย่าง​สงบ​สุข​กับ​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์ ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​มี​จีวิต​ตี้​บ่บริสุทธิ์​ก็​จะ​บ่หัน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เลย