Search form

ฮีบรู 12:15

15หละวัง​หื้อ​ดี บ่ดี​หื้อ​ใผ​คน​ใด​บิ่นหลังต๋ำ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า บ่ดี​หื้อ​ฮาก​ตี้​ขม​งอก​ขึ้น​มา​เยียะ​หื้อ​คน​อื่น​เดือดฮ้อน​กับ​เยียะ​หื้อ​แหม​หลาย​คน​เป๋น​มลทิน