Search form

ฮีบรู 12:16

16บ่ดี​หื้อ​ใผ​คน​ใด​เยียะ​ผิด​ตาง​เพศ กาว่า​เป๋น​คน​บ่นับถือ​พระเจ้า​เหมือน​เอซาว​ผู้​ตี้​เอา​สิทธิ์​ลูก​คน​เก๊า​แลก​กับ​ของกิ๋น​คาบ​เดียว