Search form

ฮีบรู 12:17

17ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า ต๋อน​เมื่อ​ลูน​เอซาว​ต้องก๋าน​ฮับ​ปอน​จาก​ป้อ แต่​ป้อ​ก็​บ่ยอม​หื้อ เอซาว​ก็​บ่ฮู้​จะ​แก้ไข​สิ่ง​ตี้​เขา​ได้​เยียะ​ไป​แล้ว​จาใด เถิง​แม้​ว่า​เขา​ได้​ไห้​อ้อนวอน​ขอ​แล้ว​ก็​ต๋าม