Search form

ฮีบรู 12:2

2หื้อ​ตั้ง​ต๋า​ผ่อ​ไป​ตี้​พระเยซู​ผู้​นำ​ตาง​ความ​เจื้อ​กับ​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​นั้น​สมบูรณ์ พระองค์​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​บน​ไม้​ก๋าง​เขน เปื้อ​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์ โดย​บ่กึ๊ด​ว่า​ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เป๋น​สิ่ง​น่า​อาย แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​พระองค์​นั่ง​อยู่​ตัง​ขวา​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​แล้ว