Search form

ฮีบรู 12:26

26ใน​ต๋อน​นั้น​เสียง​ของ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​โลก​สนั่น​ปั่น​ปื๊น แต่​ต๋อน​นี้​พระองค์​สัญญา​ว่า “แหม​เตื้อ​นึ่ง​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ตึง​โลก ตึง​สวรรค์​สนั่น​หวั่นไหว​ไป​ตวย​กั๋น”