Search form

ฮีบรู 12:27

27กำ​ว่า “แหม​เตื้อ​นึ่ง” หมาย​ความ​ว่า​สิ่ง​ตี้​ถูก​สร้าง​มา​ตึงหมด​จะ​ถูก​สั่นไหว แล้ว​สิ่ง​ตี้​สั่น​ไหว​ได้​นั้น​จะ​ถูก​เอา​ออก​ไป เปื้อ​จะ​เหลือ​แต่​สิ่ง​ตี้​มั่นคง​บ่สั่นไหว