Search form

ฮีบรู 12:5

5ต้าน​ลืม​ถ้อย​กำ​ตี้​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​แล้ว​กา ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​ต้าน​ใน​ฐานะ​ตี้​ต้าน​เป๋น​ลูก​ว่า

“ลูก​เหย หื้อ​เอาใจ๋​ใส่​ก๋าน​ตี๋สอน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

บ่ดี​ท้อใจ๋​เมื่อ​พระองค์​ตักเตื๋อน​ต้าน