Search form

ฮีบรู 12:9

9แหม​อย่าง​นึ่ง​เฮา​ตังหลาย​มี​ป้อ​ตี้​เป๋น​คน​ตี้​กอย​ตี๋สอน​เฮา กับ​เฮา​ตังหลาย​ก็​ยัง​นับถือ​ป้อ​ของ​เฮา แล้ว​เฮา​ตังหลาย​บ่ดี​ตี้​จะ​เจื้อฟัง​พระบิดา​ใน​สวรรค์​ของ​เฮา​นัก​เหลือ​นั้น เปื้อ​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กา