Search form

ฮีบรู 13

ก๋าน​เยียะ​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋

1หื้อ​ฮัก​กั๋น​เหมือน​ปี้​เหมือน​น้อง​ต่อไป 2บ่ดี​ลืม​ต้อนฮับ​แขก​แปลก​หน้า ย้อน​ว่า​บาง​คน​ตี้​เยียะ​จาอี้ ได้​ต้อนฮับ​ทูตสวรรค์​อย่าง​บ่ฮู้​ตั๋ว 3หื้อ​กึ๊ด​เถิง​หมู่​คน​ตี้​อยู่​ใน​คอก เหมือน​กับ​ว่า​ต้าน​ได้​ติด​คอก​ตวย​เขา หื้อ​กึ๊ด​เถิง​คน​ตังหลาย​ตี้​ถูก​ทรมาน เหมือน​กับ​ว่า​ต้าน​ก็​ถูก​ทรมาน​เหมือน​กับ​เขา

4ขอ​หื้อ​จีวิต​ก๋าน​แต่งงาน​ของ​ต้าน​เป๋น​ตี้​นับถือ​ของ​กู้​คน กับ​หื้อ​ผัว​เมีย​ซื่อสัตย์​ต่อ​กั๋น ย้อน​ว่า​พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​เยียะ​ผิด​ตาง​เพศ​กับ​ล่วง​ประเวณี

5บ่ดี​เป๋น​คน​ขี้โลภ​เงิน​คำ หื้อ​ปอใจ๋​ใน​ข้าว​ของ​ตี้​ตั๋ว​เก่า​มี ย้อน​พระเจ้า​อู้​ว่า

“เฮา​จะ​บ่ละ​ต้าน เฮา​จะ​บ่ขว้าง​ต้าน​แน่นอน”

6ย้อน​จาอั้น​เฮา​ก็​อู้​อย่าง​มั่นใจ๋​ได้​ว่า

“องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​เป๋น​ผู้​จ้วย​เหลือ​ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า​จะ​บ่กั๋ว

ใผ​จะ​เยียะ​อะหยัง​ข้าพเจ้า​ได้”

7หื้อ​กึ๊ด​เถิง​หมู่​ผู้นำ​ของ​ต้าน ผู้​ตี้​ได้​อู้​เรื่อง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​แก่​ต้าน หื้อ​ผ่อ​ดีๆ ว่า​ตลอด​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​เป๋น​จาใด แล้ว​หื้อ​เฮียน​แบบ​ความ​เจื้อ​ของ​เขา

8พระเยซู​คริสต์​บ่เกย​เปี่ยน​บ่ว่า​จะ​เป๋น​ตะวา วัน​นี้ กาว่า​ตลอดไป

9บ่ดี​หื้อ​กำสอน​แปลกๆ เยียะ​หื้อ​ต้าน​หลง​ไป ย้อน​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​ตี้​จะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​เฮา​เข้มแข็ง​ขึ้น​โดย​พระคุณ บ่ใจ้​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​เรื่อง​ก๋าน​กิ๋น เซิ่ง​บ่มี​ประโยชน์​แก่​จิตใจ๋​ของ​คน​ตี้​ถือ​ต๋าม​จาอั้น​เลย 10เฮา​มี​แต้น​ปู่จา​แต้น​นึ่ง​เซิ่ง​ปุโรหิต​ตี้​ฮับใจ๊​ใน​เต็นท์​ศักดิ์สิทธิ์​บ่มี​สิทธิ์​กิ๋น​ของ​ถวาย​จาก​แต้น​นั้น

11มหา​ปุโรหิต​จะ​เอา​เลือด​สัตว์​ปู่จา เข้า​ไป​ใน​ห้อง​ตี้​ศักดิ์สิทธิ์​ตี้​สุด​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ไถ่​บาป แต่​ตั๋ว​ของ​สัตว์​หมู่​นั้น​จะ​เอา​ไป​เผา​นอก​ค่าย 12ย้อน​จาอั้น พระเยซู​จึง​ได้​ทนตุ๊ก​นอก​ปะตู๋​เมือง​เหมือน​กั๋น เปื้อ​ซ่วย​ล้าง​บาป​ของ​คน​ตังหลาย​หื้อ​บริสุทธิ์​โดย​เลือด​ของ​พระองค์​เอง 13จาอั้น​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​ออก​ไป​หา​พระเยซู​นอก​ค่าย กับ​ยอม​ฮับ​กำ​ดูถูก​ดู​แควน​เหมือน​กั๋น​กับ​พระองค์ 14ใน​โลก​นี้​เฮา​บ่มี​เมือง​ตี้​คง​อยู่​ได้​ตลอด​ไป แต่​เฮา​ก่ำลัง​เซาะหา​เมือง​ตี้​ก่ำลัง​จะ​มา​ปายหน้า 15ย้อน​จาอั้น หื้อ​เฮา​ถวาย​กำ​ยกย่อง​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​แก่​พระเจ้า​ตลอด​โดย​ตาง​พระเยซู เครื่องปู่จา​นั้น​ก็​คือ กำ​ยกย่อง​สรรเสริญ​พระองค์​ตี้​ยอมฮับ​อย่าง​เปิดเผย​ว่า​เฮา​เจื้อ​พระองค์ 16แล้ว​บ่ดี​ลืม​ตี้​จะ​เยียะ​ความ​ดี​กับ​จ้วยเหลือ​คน​อื่น ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​จาอี้​ก็​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ตี้​พระเจ้า​เปิงใจ๋

17หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เจื้อฟัง​กับ​ยอม​อยู่​ใต้​สิทธิ​อำนาจ​ผู้นำ​ของ​ต้าน ย้อน​หมู่​เขา​เฝ้า​ผ่อ​กอย​จีวิต​ของ​ต้าน​อย่าง​คน​ตี้​ต้อง​รายงาน​ก๋าน​งาน​ของ​เขา​หื้อ​กับ​พระเจ้า หื้อ​เจื้อฟัง​เขา​เปื้อ​เขา​จะ​เยียะ​หน้าตี้​นี้​อย่าง​จื้นจมยินดี บ่ใจ้​อย่าง​หน้า​หมอง​ต๋อง​เศร้า เซิ่ง​บ่เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​ต้าน​เลย

18หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​เฮา เฮา​แน่ใจ๋​ว่า​เฮา​มี​จิต​สำนึก​ตี้​บริสุทธิ์ กับ​ใค่​มี​จีวิต​ตี้​น่า​ยกย่อง​กู้​ด้าน 19ข้าพเจ้า​อ้อนวอน​ต้าน​แต๊ๆ ว่า หื้อ​อธิษฐาน​เผื่อ​ข้าพเจ้า เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​ปิ๊ก​มา​หา​ต้าน​แหม​เวยๆ นี้

20ขอ​พระเจ้า​ผู้​หื้อ​สันติสุข ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ตี้​ยิ่งใหญ่ คือ​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย โดย​เลือด​แห่ง​พันธสัญญา​ตี้​เป๋น​นิรันดร์ 21โผด​หื้อ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ดี​กับ​ต้าน​ตังหลาย เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ ขอ​หื้อ​พระองค์​เยียะ​ก๋าน​อยู่​ใน​หมู่​เฮา​ต๋าม​ตี้​พระองค์​เปิงใจ๋ โดย​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ ขอ​หื้อ​พระองค์​ได้​ฮับ​เกียรติ​ตลอดไป อาเมน

22ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​ต้าน​อดทน​ฟัง​กำเตื๋อน​นี้ ย้อน​ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​เถิง​หมู่​ต้าน​สั้นๆ เต้าอั้น

23ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​ฮู้​ว่า​ทิโมธี​น้อง​ของ​เฮา​ออก​คอก​แล้ว ถ้า​เขา​มา​แผว​ตี้​นี่​เวย ข้าพเจ้า​กับ​เขา​ก็​จะ​ไป​หา​ต้าน

24ข้าพเจ้า​ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ผู้นำ​ของ​ต้าน​กับ​หมู่​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จาก​ประเทศ​อิตาลี​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​ตวย

25ขอ​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​อยู่​กับ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เต๊อะ