Search form

ฮีบรู 13:12

12ย้อน​จาอั้น พระเยซู​จึง​ได้​ทนตุ๊ก​นอก​ปะตู๋​เมือง​เหมือน​กั๋น เปื้อ​ซ่วย​ล้าง​บาป​ของ​คน​ตังหลาย​หื้อ​บริสุทธิ์​โดย​เลือด​ของ​พระองค์​เอง