Search form

ฮีบรู 13:24

24ข้าพเจ้า​ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ผู้นำ​ของ​ต้าน​กับ​หมู่​คน​ของ​พระเจ้า​กู้​คน หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จาก​ประเทศ​อิตาลี​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน​ตังหลาย​ตวย