Search form

ฮีบรู 13:3

3หื้อ​กึ๊ด​เถิง​หมู่​คน​ตี้​อยู่​ใน​คอก เหมือน​กับ​ว่า​ต้าน​ได้​ติด​คอก​ตวย​เขา หื้อ​กึ๊ด​เถิง​คน​ตังหลาย​ตี้​ถูก​ทรมาน เหมือน​กับ​ว่า​ต้าน​ก็​ถูก​ทรมาน​เหมือน​กับ​เขา