Search form

ฮีบรู 13:7

7หื้อ​กึ๊ด​เถิง​หมู่​ผู้นำ​ของ​ต้าน ผู้​ตี้​ได้​อู้​เรื่อง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​แก่​ต้าน หื้อ​ผ่อ​ดีๆ ว่า​ตลอด​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​เป๋น​จาใด แล้ว​หื้อ​เฮียน​แบบ​ความ​เจื้อ​ของ​เขา