Search form

ฮีบรู 2:11

11ตึง​พระเยซู​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​บริสุทธิ์ กับ​คน​ตี้​พระองค์​เยียะ​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว​นั้น ก็​มี​พระบิดา​องค์​เดียว​กั๋น จาอั้น​พระเยซู​ก็​บ่อาย​ตี้​จะ​ฮ้อง​คน​หมู่​นั้น​ว่า​เป๋น​ปี้น้อง​กั๋น