Search form

ฮีบรู 2:13

13กับ​อู้​แหม​ว่า

“ข้าพเจ้า​จะ​ไว้​วางใจ๋​ใน​พระองค์”

กับ​อู้​แหม​ว่า

“ข้าพเจ้า​ตึง​หมู่​ลูก​ตังหลาย​ตี้​พระเจ้า​ยก​หื้อ​แก่​ข้าพเจ้า​อยู่​ตี้​นี้​แล้ว”