Search form

ฮีบรู 2:14

14ย้อน​หมู่​ลูก​ตังหลาย​เป๋น​คน​มี​เลือด​มี​เนื้อ​จาใด พระเยซู​ก็​ได้​มา​เป๋น​คน​จาอั้น​ตวย เปื้อ​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​จะ​เยียะ​หื้อ​มาร​ตี้​มี​อำนาจ​แห่ง​ความ​ต๋าย​หมด​อำนาจ​ไป