Search form

ฮีบรู 2:6

6แต่​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ต๋อน​นึ่ง​ว่า

“คน​เฮา​เป๋น​ใผ​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​มา​กึ๊ด​เถิง

คน​เฮา​เป๋น​ใผ​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​มา​เอา​ใจ๋​ใส่