Search form

ฮีบรู 2:9

9แต่​เฮา​หัน​ว่า​พระเยซู​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ต่ำ​เหลือ​หมู่​ทูตสวรรค์​หน้อย​นึ่ง​นั้น บ่าเดี่ยวนี้​ก็​ได้​ฮับ​เกียรติ​กับ​กำ​สรรเสริญ​แล้ว ย้อน​ว่า​พระองค์​ได้​ยอม​ฮับ​ความ​เจ็บปวด​จ๋น​ต๋าย ตี้​เป๋น​จาอี้​ก็​โดย​พระคุณ​ของ​พระเจ้า พระเยซู​เถิง​ได้​ต๋าย​เปื้อ​เฮา​กู้​คน