Search form

ฮีบรู 3:1

พระเยซู​ยิ่งใหญ่​เหลือ​โมเสส

1ปี้น้อง​ตังหลาย​ผู้​ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า ตี้​พระองค์​ฮ้อง​เหมือน​กั๋น ขอ​หื้อ​มี​ใจ๋จดจ่อ​ตี้​พระเยซู ผู้​ตี้​พระเจ้า​ใจ๊​มา​กับ​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ของ​ความ​เจื้อ​ของ​เฮา