Search form

ฮีบรู 3:15

15พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“วัน​นี้​ถ้า​หมู่​ต้าน​ได้​ยิน​เสียง​ของ​พระองค์

บ่ดี​เยียะ​ใจ๋​หลึ่ง

เหมือน​ต๋อน​ตี้​หมู่​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​ได้​กบฏ​ต่อ​พระเจ้า”