Search form

ฮีบรู 3:2

2พระองค์​สัตย์ซื่อ​ต่อ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​แต่งตั้ง​พระองค์ เหมือน​กับ​โมเสส​ซื่อสัตย์​ใน​ก๋าน​ฮับใจ๊​คน​ใน​บ้าน​ของ​พระเจ้า