Search form

ฮีบรู 4:11

11ถ้า​จาอั้น​ขอ​หื้อ​เฮา​ฮิ​แต๊ๆ ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​พระองค์ เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​หลง​ไป​อย่าง​คน​ตี้​บ่เจื้อฟัง​หมู่​นั้น