Search form

ฮีบรู 4:12

12ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น​มี​จีวิต เยียะ​หื้อ​เกิด​ผล คม​เหลือ​ดาบ​สอง​คม​กู้​เถี่ยน แตง​จิต​จ๋น​ผด​เถิง​วิญญาณ​ตึง​ข้อต่อ​กระดูก ผด​เถิง​ไข​ใน​กระดูก ตัดสิน​กำกึ๊ด​กับ​ความ​ใค่​ได้​ใน​จิตใจ๋​ได้