Search form

ฮีบรู 4:16

16ย้อน​จาอั้น ขอ​หื้อ​เฮา​มั่นใจ๋​ตี้​จะ​เข้า​มา​หา​ตี้​หน้า​บัลลังก์​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​มี​พระคุณ เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​ฮับ​ความ​เมตต๋า กับ​จะ​ได้ฮับ​พระคุณ​ตี้​จะ​จ้วยเหลือ​เฮา​ใน​ยาม​ตี้​เฮา​ต้องก๋าน