Search form

ฮีบรู 4:2

2แต๊ๆ แล้ว​เฮา​ตังหลาย​ก็​ได้​ฮับ​ข่าวดี​เหมือน​กั๋น​กับ​หมู่​เขา แต่​ข่าวดี​ตี้​หมู่​เขา​ได้​ยิน​นั้น​บ่เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​เขา ย้อน​ว่า​เขา​หมู่​นั้น​บ่ได้​เจื้อ