Search form

ฮีบรู 4:3

3ส่วน​หมู่​เฮา​ผู้​ตี้​เจื้อ​ก็​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​พระเจ้า ส่วน​หมู่​ตี้​บ่ได้​เจื้อ​ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​ว่า

“ย้อน​จาอั้น​เฮา​จึง​ปฏิญาณ​ต๋อน​ตี้​เฮา​โขด​ว่า

‘หมู่​เขา​บ่มี​วัน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​ใน​ตี้​ของ​เฮา’ ”

พระเจ้า​ได้​อู้​จาอี้​แม้​ว่า​งาน​ของ​พระองค์​เสร็จ​แล้ว​ตั้งแต่​ต๋อน​ตี้​พระองค์​สร้าง​โลก