Search form

ฮีบรู 4:6

6หมู่​คน​ตี้​ได้ยิน​ข่าวดี​นี้​ก่อน​หน้า​นั้น บ่ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​อยู่​กับ​พระเจ้า ย้อน​หมู่​เขา​บ่เจื้อ​ฟัง แต่​ก็​มี​คน​อื่นๆ บาง​คน​ตี้​จะ​ได้​เข้า​ไป​ย้างพัก​นั้น​ตวย