Search form

ฮีบรู 4:7

7จาอั้น​พระเจ้า​จึง​ก๋ำหนด​มา​แหม​วัน​นึ่ง คือ​วัน​ตี้​ฮ้อง​ว่า “วัน​นี้” พระองค์​ก็​ได้​อู้​เกี่ยว​กับ “วัน​นี้”​ใน​หลาย​ปี๋​ต่อ​มา​ผ่าน​กษัตริย์​ดาวิด​ต๋าม​ข้อ​ตี้​เกย​อ้าง​มา​แล้ว​ว่า

“วัน​นี้​ถ้า​หมู่​ต้าน​ได้​ยิน​เสียง​ของ​พระองค์

บ่ดี​เยียะ​ใจ๋​หลึ่ง”