Search form

ฮีบรู 5:1

1พระเจ้า​เลือก​มหา​ปุโรหิต​กู้​คน​จาก​คน​นี่​ละ กับ​ได้ฮับ​ก๋าน​แต่งตั้ง​หื้อ​ฮับใจ๊​พระเจ้า เป๋น​ตั๋ว​แตน​ของ​คน​ตังหลาย เปื้อ​เอา​ของ​ถวาย​กับ​เครื่อง​ปู่จา​มา​ถวาย​เปื้อ​ไถ่​บาป